PL | EN

O firmie

Genoa jest brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. Najważniejszym elementem oferowanego serwisu jest aspekt międzynarodowy. Koncentrujemy swoją działalność w obszarze serwisu brokerskiego dla inwestorów zagranicznych w Polsce, świadczonego w oparciu o najwyższe światowe standardy z uwzględnieniem charakterystyki rynku lokalnego. Proponujemy również współpracę polskim inwestorom w ramach przygotowania i wdrożenia koncepcji międzynarodowej polityki ubezpieczeniowej związanej z prowadzoną działalnością.

Genoa reprezentuje w Polsce międzynarodowe stowarzyszenie niezależnych brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – Trust Risk Control (www.trustrc.com). Brokerzy będący w ramach stowarzyszenia Partnerami Genoa w 85 krajach na świecie gwarantują naszym Klientom obsługę umów ubezpieczenia realizowaną bezpośrednio w kraju, w którym prowadzona jest działalność za granicą. Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w dziedzinie reasekuracji, co pozwala na kompleksowe podejście do zagadnień związanych z realizacją polityki ubezpieczeniowej naszych Klientów i dopasowanie do polskiego rynku ubezpieczeniowego światowych standardów w zakresie skomplikowanych, wysoce specjalizowanych programów ubezpieczenia.

SPECJALISTYCZNA
WIEDZA

Specjalizacja

Wdrażanie programu ubezpieczeniowego z wykorzystaniem potencjału lokalnego i światowego rynku ubezpieczeń.

Lokalna i globalna wymiana wiedzy ubezpieczeniowej i doświadczeń.

Obsługa programów światowych (master controlled).

Implementacja światowych standardów na rynki lokalne.

Tworzenie programów ubezpieczeniowych dla polskich spółek działających za granicą.

Umożliwienie dostępu do międzynarodowego rynku usług ubezpieczeniowych.

Konsolidacja rozwiązań w zakresie ubezpieczeń spółki matki i spółek zależnych.

Kreowanie nowych rozwiązań ubezpieczeniowych i umożliwienie postępu w zakresie ubezpieczeń poprzez przenoszenie rozwiązań dostępnych na rynkach międzynarodowych w formę polis lokalnych.

Zapewnienie równowagi między międzynarodowymi potrzebami ubezpieczeniowymi a lokalnymi możliwościami ubezpieczeniowymi.

Licencjonowany broker reasekuracyjny.

Wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i obsłudze programów reasekuracyjnych.

Ekspertyza w zakresie reasekuracji dla podmiotów z branży energetycznej oraz rolnej.

Współpraca z rynkiem Lloyds of London oraz największymi reasekuratorami z Europy kontynentalnej.

Wsparcie techniczne związane z tłumaczeniem i dostosowaniem warunków reasekuracji do polskiego porządku prawnego.

Plasowanie ryzyk u reasekuratorów z odpowiednio wysokimi ratingami.

Pełna obsługa plasowanych ryzyk, włącznie z kompleksowym wsparciem w procesie likwidacji szkód.

Wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami z branży kolejowej, zarówno przewoźnikami, zarządcami infrastruktury, operatorami bocznic jak i zakładami naprawy taboru.

Opracowywanie dedykowanych indywidualnym potrzebom Klientów programów ubezpieczenia, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk casco taboru oraz odpowiedzialności cywilnej.

Przygotowywanie audytów umów ubezpieczenia i ryzyk związanych z prowadzeniem działalności kolejowej.

Współpraca o charakterze wyłącznym z największym w Europie specjalistą w zakresie ubezpieczeń dla kolejnictwa - niemieckim brokerem Deutsche Verkehrs-Assekuranz-Vermittlungs-GmbH.

Wsparcie polskich przedsiębiorców prowadzących lub planujących prowadzić działalność kolejową na terenie Niemiec i innych krajów europejskich.

Doradztwo w zakresie konstrukcji umów zawieranych z kontrahentami przedsiębiorstw kolejowych - leasingodawcami, dzierżawcami taboru, właścicielami bocznic, stronami inwestycji budowlanych.

Pełna obsługa plasowanych ryzyk, włącznie z kompleksowym wsparciem w procesie likwidacji szkód.

Specjalizacja w zakresie szerokiej gamy ubezpieczeń dedykowanych dla producentów rolnych.

Doradztwo w zakresie odpowiedniego doboru ubezpieczeń obowiązkowych dla rolnictwa, w kontekście możliwości zabezpieczenia odpowiednich ryzyk umowami zawieranymi na warunkach dobrowolnych.

Kompleksowe wsparcie w zakresie likwidacji szkód w ubezpieczeniach upraw.

Przygotowywanie audytów umów ubezpieczenia i ryzyk towarzyszących działalności rolniczej.

Dostawca bezkonkurencyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych oferowanych na rynku polskim przez Lloyds of London dla hodowców bydła, trzody chlewnej i drobiu.

Doradztwo prawne w zakresie problematyki prawa ubezpieczeniowego dotyczącego umów ubezpieczeń zawieranych przez gospodarstwa rolne.

WIELOLETNIE
DOŚWIADCZENIE

Usługi

Serwis 24/7

Reprezentowanie Klienta w negocjacjach z Ubezpieczycielami.

Zabezpieczenie płatności zaliczkowych w przypadku skomplikowanych szkód.

Opracowanie raportów i analiz szkodliwości.

Opracowanie raportu / analizy ryzyka na potrzeby ubezpieczeniowe.

Długotrwała współpraca w celu szczegółowej analizy minimalizacji ryzyka.

Współpraca z zewnętrznymi specjalistami oraz inżynierami analizującymi ryzyko.

Kompleksowa obsługa administracyjna dokumentacji ubezpieczeniowej.

Aktualizacja danych przyjętych do ubezpieczenia.

Regularna weryfikacja programu ubezpieczenia pod kątem zakresu ochrony.

Programy dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

Organizowanie procedur przetargowych.

Oferty wariantowe z rekomendacją optymalnej opcji.

Kompleksowe negocjacje z Ubezpieczycielami.

Analizy

Monitoring rynku ubezpieczeniowego

Przygotowywanie audytów umów ubezpieczenia i ryzyk. Przygotowywanie benchmarków zakresowych i cenowych w kontekście oferty produktowej międzynarodowych rynków ubezpieczeniowych Analiza ryzyk (współpraca z RISK COACH LAB). Podmiot, którego misją jest kompleksowe wspieranie procesu zarządzania ryzykiem w oparciu o doświadczenie ekspertów dziedzinowych, środowisk naukowych, przedstawicieli instytucji i urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz przy współudziale zakładów ubezpieczeń.

WIELOLETNIE
DOŚWIADCZENIE

Bartosz Bartczak

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 15 letnie doświadczenie eksperckie na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Dotychczasowe doświadczenia obejmują projekty w zakresie kreowania specjalistycznych rozwiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych dedykowanych branżom: energetycznej, gazowej, transportowej (kolej), FMCG, farmaceutycznej, mediowej.

Michał Maliszewski

Prokurent

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Europejskich Studiów Specjalnych prowadzonych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta UMK w Toruniu. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie tłumaczeń prawniczych i sądowych w języku angielskim, prowadzonych przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 12-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym polskim oraz zagranicznym. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Odpowiada za opracowywanie oraz pełnienie nadzoru nad przygotowywaniem programów ubezpieczeniowych, w tym grupowych programów o zakresie międzynarodowym jak również slipów reasekuracyjnych; jest autorem szeregu programów oraz slipów w zakresie ryzyk z branży energetycznej i gazowej, jak również rolnej.

Tomisław Kalembka

Prokurent

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach programu Socrates - Erasmus studiował również na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy). 14-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym polskim i zagranicznym. Licencjowany broker ubezpieczeniowy. Specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze Klientów wywodzących się z krajów niemieckojęzycznych oraz wsparciu klientów polskich działających na terenie krajów niemieckojęzycznych. Uznany ekspert w zakresie ubezpieczeń kolejowych, autor szeregu programów oraz opracowań dotyczących ryzyk z branży kolejowej.

Marta Gorzka

Broker Ubezpieczeniowy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 5-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Zajmuje się obsługą programów międzynarodowych oraz ubezpieczeń zawieranych lokalnie przez spółki należące do grup międzynarodowych. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, w tym ubezpieczeniach budowlano – montażowych.

Anna Sadowska

Broker ubezpieczeniowy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. 5-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Specjalistka w zakresie obsługi programów międzynarodowych oraz ubezpieczeń zawieranych lokalnie przez spółki należące do grup międzynarodowych.

Dawid Stefaniak

Manager ds. ubezpieczeń grupowych

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Ubezpieczeń Gospodarczych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. 8 letnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń osobowych. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Bardzo dobrze włada językiem angielskim. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu programów ubezpieczeń grupowych dla pracowników przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych.

Paweł Kręgiel

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z branżą ubezpieczeniową związany od 10 lat. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Doświadczenie w zakresie ubezpieczeń majątkowych zdobywał przy przy obsłudze podmiotów z branży m.in.: transportowej, logistycznej, spożywczej, energetycznej, gazowej, chemicznej. Sprawuje w firmie nadzór merytoryczny przy opracowywaniu, wdrażaniu oraz funkcjonowania programów z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz transportowych.

Agnieszka Gruszczyńska

Starszy Broker ubezpieczeniowy

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o 6-letnim doświadczeniu na rynku ubezpieczeniowym. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Odpowiada za przygotowywanie programów ubezpieczeń komunikacyjnych i transportowych (transport drogowy) oraz obsługę bieżącą w tym zakresie.

Joanna Termińska

Dyrektor Biura Likwidacji Szkód

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (prawo oraz administracja), Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa medycznego dla prawników na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studiów Podyplomowych w zakresie Charakterystyki energetycznej budynku w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Studiów Podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie. 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Certyfikowany menedżer ryzyka, członek zwyczajny Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Dotychczasowe doświadczenia obejmują merytoryczną likwidację dużych szkód podmiotów sektora energetycznego, budowlanego, drzewnego, kolejowego oraz ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem szkód z ubezpieczeń ogniowych, technicznych i utraty zysku oraz szkód z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

 • Bartosz Bartczak

  Prezes Zarządu

 • Michał Maliszewski

  Prokurent

 • Tomisław Kalembka

  Prokurent

 • Paweł Kręgiel

  Dyrektor Biura
  Ubezpieczeń Komunikacyjnych

 • Dawid Stefaniak

  Starszy Broker
  Ubezpieczeniowy

 • Joanna Termińska

  Dyrektor Biura
  Likwidacji Szkód

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 15 letnie doświadczenie eksperckie na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Dotychczasowe doświadczenia obejmują projekty w zakresie kreowania specjalistycznych rozwiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych dedykowanych branżom: energetycznej, gazowej, transportowej (kolej), FMCG, farmaceutycznej, mediowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Europejskich Studiów Specjalnych prowadzonych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta UMK w Toruniu. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie tłumaczeń prawniczych i sądowych w języku angielskim, prowadzonych przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 12-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym polskim oraz zagranicznym. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Odpowiada za opracowywanie oraz pełnienie nadzoru nad przygotowywaniem programów ubezpieczeniowych, w tym grupowych programów o zakresie międzynarodowym jak również slipów reasekuracyjnych; jest autorem szeregu programów oraz slipów w zakresie ryzyk z branży energetycznej i gazowej, jak również rolnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach programu Socrates – Erasmus studiował również na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy). 14-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym polskim i zagranicznym. Licencjowany broker ubezpieczeniowy. Specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze Klientów wywodzących się z krajów niemieckojęzycznych oraz wsparciu klientów polskich działających na terenie krajów niemieckojęzycznych. Uznany ekspert w zakresie ubezpieczeń kolejowych, autor szeregu programów oraz opracowań dotyczących ryzyk z branży kolejowej.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Ubezpieczeń Gospodarczych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. 8 letnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń osobowych. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Bardzo dobrze włada językiem angielskim. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu programów ubezpieczeń grupowych dla pracowników przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z branżą ubezpieczeniową związany od 10 lat. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Doświadczenie w zakresie ubezpieczeń majątkowych zdobywał przy przy obsłudze podmiotów z branży m.in.: transportowej, logistycznej, spożywczej, energetycznej, gazowej, chemicznej. Sprawuje w firmie nadzór merytoryczny przy opracowywaniu, wdrażaniu oraz funkcjonowania programów z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz transportowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (prawo oraz administracja), Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa medycznego dla prawników na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studiów Podyplomowych w zakresie Charakterystyki energetycznej budynku w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Studiów Podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie. 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Certyfikowany menedżer ryzyka, członek zwyczajny Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Dotychczasowe doświadczenia obejmują merytoryczną likwidację dużych szkód podmiotów sektora energetycznego, budowlanego, drzewnego, kolejowego oraz ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem szkód z ubezpieczeń ogniowych, technicznych i utraty zysku oraz szkód z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

WSPARCIE PRAWNE

WYSOKA
JAKOŚĆ

UWIERZYTELNIANIE

Jesteśmy wiarygodnym partnerem i doradcą ubezpieczeniowym wielu firm. Gwarancją wysokiego i stabilnego świadczenia usług są polisy odpowiedzialności cywilnej.

GWARANCJA
SUKCESU

KONTAKT

Dąbrowskiego 2 | 87-100 Toruń
+ 48 795 528 717
info@genoa.pl
NIP 8792576233

  Imię i nazwisko:

  E-mail:

  Wiadomość: